Trung tâm ngoại ngữ - tin học
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LIÊN HỆ
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
DANH MỤC MỚI
 
  FILE NGHE ÔN TOEIC ĐẦU VÀO THÁNG 08/2017

 

  FILE NGHE ÔN TOEIC ĐẦU RA THÁNG 07/2017

 

  Đơn xin phúc khảo Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

  FILE NGHE ÔN TOEIC ĐẦU RA THÁNG 05/2017

 

  FILE NGHE ÔN TOEIC ĐẦU RA THÁNG 02/2017

 

  Đơn xin xác nhận

 

  Phiếu đăng ký dự thi Toeic

 

  Phiếu đăng ký dự thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

  Đơn đề nghị phúc khảo B1
Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi
Vui lòng download mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Sảnh 2c, Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
Đt: 08.6683.6669
 

  Đơn xin phúc khảo TOEIC