Trung tâm ngoại ngữ - tin học
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LIÊN HỆ
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
  THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC - ĐỢT NGÀY 16/09/2018 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
 
Các tin khác liên quan
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 18/08/2018)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN CÁC LỚP 18DTC11, 18DTC12, 18DQT10, 18DQT12, 18DQT13
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC (18D)
BẢNG PHÂN BỔ PHÒNG THI TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC (18D)
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC (18D)
BẢNG PHÂN BỔ PHÒNG THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC (18D)
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 28/07/2018)
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - ĐỢT NGÀY 18/08/2018 - BẬC CAO ĐẲNG
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC - ĐỢT NGÀY 16/09/2018 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 15/09/2018) - CS 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ MOS (THÁNG 08/2018) - BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 21/07/2018)
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC - ĐỢT NGÀY 28/07/2018 - CƠ SỞ QUẬN 9
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ MOS (THÁNG 07/2018) - BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 17/06/2018)
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 16/06/2018)
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 21/07/2018) - CƠ SỞ QUẬN 9
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 27/05/2018)
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 27/05/2018)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 12/05/2018)
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 17/06/2018) - CƠ SỞ QUẬN 9
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ MOS (THÁNG 06/2018) - BẬC ĐẠI HỌC
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC - ĐỢT NGÀY 16/06/2018 - CƠ SỞ 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 12/05/2018) - CS 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - ĐỢT THÁNG 03/2018 - BẬC CAO ĐẲNG
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

ThS.Cao Tấn Huy

TRA CỨU VĂN BẰNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LỊCH THI
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 18/08/2018)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN CÁC LỚP 18DTC11, 18DTC12, 18DQT10, 18DQT12, 18DQT13
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC (18D)
KẾT QUẢ THI
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 28/07/2018)
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 21/07/2018
KẾT QUẢ THI MOS (ĐỢT THÁNG 07/2018)
MẪU ĐƠN
Đơn xin phúc khảo TOEIC
Đơn đề nghị phúc khảo B1
Phiếu đăng ký dự thi Toeic
Phiếu đăng ký dự thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Đơn xin xác nhận
Đơn xin phúc khảo Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
VĂN BẢN PHÁP QUY
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo, thi và cấp chứng chỉ CNTT
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Thông tư 03/2014 - Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
TIN HOẠT ĐỘNG
KIỂM TRA CHỨNG CHỈ
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tham gia tuần lễ hội áo dài
Công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tham gia hội thi cắm hoa 8/3
 

 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7 - Tầng 1, Phòng A.105 – Điện thoại: 028.2262.3355
Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình - Tầng trệt, Phòng 001B - Điện thoại: 028.6683.6669
Cơ sở Quận 9 - Đường 385, Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Hồ Chí Minh, – Điện thoại: 028.6681.4000