THÔNG BÁO CẬP NHẬT CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC TỪ NĂM 2019  
THÔNG BÁO HỦY THI TIẾNG ANH TOEIC VÀ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018  
THÔNG BÁO MỜI GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG  
THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC A-B VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tham gia tuần lễ hội áo dài  
 hướng dẫn sinh viên làm bài thi toeic qua phần mềm trực tuyến