THÔNG BÁO DỜI LỊCH CẬP NHẬT CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC NĂM 2019  
THÔNG BÁO CẬP NHẬT CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC TỪ NĂM 2019  
THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC A-B VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tham gia tuần lễ hội áo dài  
 hướng dẫn sinh viên làm bài thi toeic qua phần mềm trực tuyến