THÔNG BÁO v/v TẠM HỦY KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 02/08/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI  
THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC A-B VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
THÔNG BÁO RÚT HỌC PHÍ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 3 CHO SINH VIÊN 18D, 19D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên Bậc Đại học và Liên thông Đại học Hệ Chính quy ngày 14/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 26/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên Bậc Đại học Hệ Vừa làm vừa học  và Liên thông Đại học Hệ Vừa làm vừa học SÁNG ngày 07/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 26/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên bậc Cao đẳng SÁNG ngày 07/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 26/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản CHIỀU ngày 07/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 25/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v TẠM HỦY KỲ THI TOEIC NGÀY 26/04/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 VẪN CÒN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP  
THÔNG BÁO v/v TẠM HỦY KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 25/04/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 VẪN CÒN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP  
THÔNG BÁO DỜI LỊCH CẬP NHẬT CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC NĂM 2019