THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC A-B VÀ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tham gia tuần lễ hội áo dài  
 hướng dẫn sinh viên làm bài thi toeic qua phần mềm trực tuyến