VỀ TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU MICROSOFT TEAMS ĐỂ HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN  
Đơn xin phúc khảo Tin học đầu ra nội bộ  
ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ, LỆ PHÍ  
  • 21/07/2021

ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ, LỆ PHÍ

Dùng cho sinh viên muốn rút học phí học phần Tiếng Anh Tăng Cường (sau khi đã hủy học phần) hoặc sinh viên chuyển khoản dư cho Trung tâm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
  • 10/09/2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Dùng khi thí sinh có nhu cầu đổi ca thi, bảo lưu lệ phí thi sang đợt sau...

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN  
  • 25/09/2018

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Dùng khi có sai sót về thông tin trên chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp

ĐƠN XIN XÁC NHẬN  
  • 25/09/2018

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Dùng khi bị mất chứng chỉ

Đơn xin phúc khảo Tin học đầu vào  
Đơn xin phúc khảo Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  
Đơn xin phúc khảo TOEIC  
Đơn đề nghị phúc khảo B1