ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN  
  • 25/09/2018

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Dùng khi có sai sót về thông tin trên chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp

ĐƠN XIN XÁC NHẬN  
  • 25/09/2018

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Dùng khi bị mất chứng chỉ

Đơn xin phúc khảo Tin học đầu vào  
Đơn xin phúc khảo Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  
Đơn xin phúc khảo TOEIC  
Đơn đề nghị phúc khảo B1