THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 05/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 04/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 04/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN B1 ĐỢT THÁNG 03/2019 - BẬC SAU ĐẠI HỌC  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS - CẤP TỐC - THÁNG 04/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG (CFC CŨ) - THÁNG 05/2019 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ VỪA HỌC VỪA LÀM - THÁNG 04/2019 - CƠ SỞ PHỔ QUANG