THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 03/2022  
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ VÀ XỬ LÝ RÚT HỌC PHÍ HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHO SINH VIÊN 18D, 19D, 20D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (HỌC KỲ 1 NĂM 2022)  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 12/2021  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - THÁNG 01/2022  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG - THÁNG 01/2022  
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIẾNG ANH B1 ĐỢT 3 NĂM 2021 - BẬC SAU ĐẠI HỌC  
  • 19/11/2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIẾNG ANH B1 ĐỢT 3 NĂM 2021 - BẬC SAU ĐẠI HỌC

Ngày khai giảng dự kiến: Ngày 11/12/2021

Ngày thi dự kiến: Thứ bảy, ngày 22/01/2022

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 12/2021  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D, 19D, 20D, 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (NĂM 2021)  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D, 19D, 20D, 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (NĂM 2021)  
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN KHÓA 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH