THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP KIẾN THỨC TIẾNG ANH BẬC 4 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - THÁNG 12/2022  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP KIẾN THỨC TIẾNG ANH BẬC 3 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - THÁNG 12/2022  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC - THÁNG 12/2022  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - THÁNG 12/2022  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 19D, 20D, 21D, 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ ĐẶC THÙ (NĂM 2022)  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ MOS SPECIALIST 2016 CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (20D, 21D, 22D) - THÁNG 12/2022  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 12/2022  
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIN HỌC  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 19D, 20D, 21D, 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ ĐẶC THÙ (NĂM 2022)  
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH