THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN B1 ĐỢT THÁNG 06/2020 - BẬC SAU ĐẠI HỌC  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 06/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY - THÁNG 07/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - THÁNG 07/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG - THÁNG 07/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 05/2020 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG  3 CHO SINH VIÊN 18D, 19D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS CẤP TỐC 2016 - THÁNG 12/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS 2010 - CẤP TỐC - THÁNG 12/2019  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ