THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO ĐỢT CUỐI CHO SINH VIÊN 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA HỌC VỪA LÀM - THÁNG 12/2018 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - BẬC CAO ĐẲNG - ĐỢT 06 NĂM 2018  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG (CFC CŨ) - THÁNG 11/2018 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 10/2018 - CS NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 10/2018 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 10/2018 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ  
THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ  
Thông báo khai giảng lớp toeic đầu ra tháng 07/2018 - cơ sở 2c phổ quang