THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG  3 CHO SINH VIÊN 18D, 19D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS CẤP TỐC 2016 - THÁNG 12/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 02/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 12/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS 2016 - THÁNG 12/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY - THÁNG 02/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - THÁNG 02/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG - THÁNG 02/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS 2010 - CẤP TỐC - THÁNG 12/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS 2016 - THÁNG 11/2019