THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS - CẤP TỐC - THÁNG 01/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI MOS  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 12/2018 - CS NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 12/2018 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 12/2018 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN VÀ CƠ SỞ QUẬN 7  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA HỌC VỪA LÀM - THÁNG 12/2018 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG (CFC CŨ) - THÁNG 02/2019 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - BẬC CAO ĐẲNG - ĐỢT 08 NĂM 2018  
THÔNG BÁO VỀ PHÂN BỔ THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1 CHO SINH VIÊN 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 11/2018 - CS NGUYỄN TRỌNG TUYỂN