THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT NGÀY 29/12/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (C15, C16, C17) - ĐỢT NGÀY 17/11/2019 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - ĐỢT NGÀY 17/11/2019 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO 19D - ĐỢT BỔ SUNG  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU VÀO 19D - ĐỢT BỔ SUNG  
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 26/10/2019) - CS 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - BẬC CAO ĐẲNG (ĐỢT NGÀY 15/09/2019)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT NGÀY 22/09/2019)