DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 18/12/2022)  
  • 21/11/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 18/12/2022)

Danh sách cập nhật đến 09h00 ngày 24/11/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU RA (ĐỢT NGÀY 13/11/2022)  
DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐÓNG LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (ĐỢT NGÀY 11/12/2022)  
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIN HỌC  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG - ĐỢT NGÀY 18/12/2022  
[ĐỢT 4] DANH SÁCH THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (TRỪ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH)  
[ĐỢT 4] DANH SÁCH THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIN HỌC  
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 11/12/2022) - CƠ SỞ 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 13/11/2022)  
  • 20/10/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 13/11/2022)

Danh sách cập nhật đến 16h15 ngày 11/11/2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH