THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 24/03/2019) - CS 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÓA 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (ĐỢT NGÀY 17/03/2019)  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA HỌC VỪA LÀM - ĐỢT NGÀY 17/03/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN