DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT NGÀY 14/06/2020)  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 07/06/2020)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (ĐỢT NGÀY 07/06/2020)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (ĐỢT NGÀY 07/06/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên Bậc Đại học và Liên thông Đại học Hệ Chính quy ngày 14/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 26/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên Bậc Đại học Hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Đại học Hệ Vừa làm vừa học SÁNG ngày 07/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 26/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên bậc Cao đẳng SÁNG ngày 07/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 26/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v tổ chức lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản CHIỀU ngày 07/06/2020 (bù cho lịch thi ngày 25/04/2020)  
THÔNG BÁO v/v TẠM HỦY KỲ THI TOEIC NGÀY 26/04/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 VẪN CÒN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP  
THÔNG BÁO v/v TẠM HỦY KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 25/04/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 VẪN CÒN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP