THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA TIN HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO  
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 23/12/2018) - CƠ SỞ QUẬN 9  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 02/12/2018)  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA HỌC VỪA LÀM - ĐỢT NGÀY 17/03/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG (CFC CŨ) - ĐỢT NGÀY 30/12/2018 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI BÙ TIẾNG ANH THEO CHUẨN TOEIC VÀ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO  
THÔNG BÁO HỦY THI TIẾNG ANH TOEIC VÀ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 25/11/2018)  
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 02/12/2018) - CS 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO (KHÓA NGÀY 28/10/2018)