DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 19D (ĐỢT 2 - BỔ SUNG)  
THÔNG BÁO THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ ĐÃ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO (ĐỢT NGÀY 25/10/2020)  
DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 19D, 20D (ĐỢT 2)  
DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 20D (ĐỢT 2)  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (C15, C16, C17, C18) - ĐỢT NGÀY 13/12/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT NGÀY 13/12/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT NGÀY 13/12/2020 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 08/11/2020) - CƠ SỞ 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN)  
DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D VÀ 19D (ĐỢT 1)  
DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D VÀ 19D (ĐỢT 1)