DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 28/12/2019)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT NGÀY 29/12/2019)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (ĐỢT NGÀY 22/12/2019)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (ĐỢT NGÀY 22/12/2019)  
THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH B1 CHO HỌC VIÊN CAO HỌC_ĐỢT 28/12/2019  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (ĐỢT NGÀY 24/11/2019)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (ĐỢT NGÀY 24/11/2019)_ĐỢT BỔ SUNG  
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 28/12/2019) - CS 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT NGÀY 22/12/2019 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (C15, C16, C17, 18C) - ĐỢT NGÀY 22/12/2019 - CƠ SỞ PHỔ QUANG