DANH SÁCH THI TIẾNG ANH B1 CHO HỌC VIÊN CAO HỌC_ĐỢT NGÀY 22/01/2022  
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 13/03/2022) - CƠ SỞ 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU RA (ĐỢT NGÀY 20/02/2022) + DANH SÁCH SINH VIÊN CHỜ THI TOEIC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU RA NỘI BỘ (ĐỢT NGÀY 09/01/2022)  
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH B1 (ĐỢT NGÀY 22/01/2022)  
  • 31/12/2021

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH B1 (ĐỢT NGÀY 22/01/2022)

Danh sách cập nhật đến 10h45 ngày 21/01/2022

THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG - ĐỢT NGÀY 20/02/2022  
DANH SÁCH THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D, 20D, 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH - NGÀY 26/12/2021  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU RA (ĐỢT NGÀY 26/12/2021)  
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC ĐẦU RA NỘI BỘ (ĐỢT NGÀY 09/01/2022) + DANH SÁCH SINH VIÊN CHỜ ĐỢT THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG  
THÔNG BÁO THI TIN HỌC ĐẦU RA NỘI BỘ CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG - ĐỢT NGÀY 09/01/2022