DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 27/10/2018)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 27/10/2018)  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÓA 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA TIN HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA HỌC VỪA LÀM - ĐỢT NGÀY 25/11/2018 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 28/10/2018) - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG (CFC CŨ) - ĐỢT NGÀY 27/10/2018 - CƠ SỞ QUẬN 9  
Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (khóa ngày 21/07/2018)  
 Thông báo thi tiếng anh toeic - đợt ngày 16/09/2018 - cơ sở nguyễn trọng tuyển  
 Thông báo thi tiếng anh tăng cường - đợt ngày 18/08/2018 - bậc cao đẳng