KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO 19D (ĐỢT THÁNG 08-09/2019)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO 19D (ĐỢT THÁNG 08-09/2019)  
KẾT QUẢ THI TOEIC ĐẦU RA (ĐỢT NGÀY 22/09/2019)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 24/08/2019)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 15/09/2019)  
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (ĐỢT NGÀY 15/09/2019)  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 24/08/2019  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 06/07/2019)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 14/07/2019)  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 06/07/2019