KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU RA NỘI BỘ (ĐỢT NGÀY 09/01/2022)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 26/12/2021)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D, 20D, 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH - ĐỢT NGÀY 26/12/2021  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU RA NỘI BỘ (ĐỢT NGÀY 05/12/2021)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D, 20D, 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIN HỌC - ĐỢT NGÀY 05/12/2021  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ANH VĂN B1 ĐỢT NGÀY 13/11/2021  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 28/11/2021)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU NGÀY 13/11/2021  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU RA NỘI BỘ (ĐỢT NGÀY 23/10/2021)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH  
  • 29/10/2021

KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH

Kết quả thi ngày 16/10/2021 - 17/10/2021 - 18/10/2021 - 19/10/2021 - 20/10/2021 - 21/10/2021 - 22/10/2021 - 23/10/2021 - 25/10/2021 - 26/10/2021 - 27/10/2021