KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 02/12/2018  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU NGÀY 01/12/2018  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 02/12/2018)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 28/10/2018)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC 18D - ĐỢT THI NGÀY 28/10/2018  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 28/10/2018  
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 27/10/2018)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 27/10/2018)  
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG BẬC CAO ĐẲNG_ĐỢT 5_6/2018  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 15/09/2018)