KẾT QUẢ THI TOEIC ĐẦU RA (ĐỢT NGÀY 29/12/2019)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU NGÀY 28/12/2019  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 28/12/2019  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 22/12/2019)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO 19D (ĐỢT BỔ SUNG THÁNG 11/2019)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO 19D (ĐỢT THÁNG 11/2019)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 17/11/2019)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 26/10/2019)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ANH VĂN B1 ĐỢT NGÀY 05/10/2019  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 26/10/2019