KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG BẬC CAO ĐẲNG_ĐỢT 8  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ANH VĂN B1 ĐỢT NGÀY 13/01/2019  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 23/12/2018)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC 18D - ĐỢT THI NGÀY 23/12/2018  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU NGÀY 13/01/2019  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 23/12/2018  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 30/12/2018)  
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 30/12/2018)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 02/12/2018)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ANH VĂN B1 ĐỢT NGÀY 01/12/2018